Poniedziałek, 22.07.2024
Edukacja Globalna
"Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"
Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
(żródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna)
Cel projektu: rozszerzenie sieci wspomagania szkół i samokształcenia nauczycieli w zakresie edukacji globalnej; wyposażenie Liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w ramach sieci współpracy z zespołami nauczycieli, radami pedagogicznymi; pogłębienie wiedzy, rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji lekcji, zajęć szkolnych zgodnie z założeniami reformy kształcenia ogólnego, Agendą i Celami Zrównoważonego Rozwoju; włączenie uczniów w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej, działania konkursowe; podejmowanie działań projektowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i grywalizacji (gamifikacji).
Zadania Dyrektora "Szkoły Liderów Edukacji Globalnej" (SL-EG)
1. Wybór szkolnego Lidera VI edycji projektu edukacji globalnej "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" i umożliwienie Liderowi udziału w 24-godzinnym szkoleniu stacjonarnym, zorganizowanym przez Koordynatorów regionalnych-Trenerów projektu (rok szkolny 2016/ 2017 i 2017/2018).
2. Pomoc Liderowi w podjęciu działania na terenie szkoły, szczególnie poprzez powołanie zadaniowego zespołu ok. 10 nauczycieli różnych przedmiotów (międzyprzedmiotowego), w tym m.in. biologa, geografa, fizyka, chemika, bibliotekarza, plastyka, informatyka, pedagoga/psychologa, opiekuna samorządu uczniowskiego - do realizacji zadań projektu EG, wynikających z realizacji tematyki edukacji globalnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN.
3. Umożliwienie Liderowi przeprowadzenia 3 spotkań w semestrze z zespołem nauczycieli ds. edukacji globalnej (1. organizacyjne, 2. planowanie działań, lekcji, zajęć szkolnych; 3. podsumowujące).
4. Wsparcie działań nauczycieli i uczniów w organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej (włączenie samorządu uczniowskiego).
5. Stworzenie warunków organizacyjnych do pracy nauczycieli z uczniami w ramach podjętych działań projektu, włączenie zadań EG do planu pracy nauczycieli, planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/ 2017 oraz 2017/2018
6. Współpraca z Koordynatorem regionalnym projektu ORE w zakresie planowania zadań projektu w szkole, w tym organizacji spotkania Wolontariusza w szkole.
Zadania Lidera "Szkoły Liderów Edukacji Globalnej" (SL-EG)
1. Każdy Lider planuje pracę z zespołem ok.10 nauczycieli w swojej szkole (SL-EG)
2. Każdy Lider oraz Nauczyciel w SL-EG zaplanuje i przeprowadzi co najmniej 2 lekcje/ zajęcia w każdym semestrze roku szkolnego lub zaplanuje z uczniami projekt edukacyjny (plan: czerwiec-wrzesień 2017; realizacja II semestr roku szkolnego 2017/2018)
3. Lider i Nauczyciele SL-EG włączą się z uczniami w organizację wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nakarm dziecko

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Orły Edukacji

4,094,143 unikalne wizyty